Guide til at montere spjældhuse på m20 


*Denne er kun vejlende, og kan variere alt efter årgang/motorkode osv. 
Tag derfor højde for ænderinger, benyt egen tekniske forståelse for at opnå et godt resultat.  

Step 1:


- Afmonter originale manifold samt tilhørende dele. 


- Afmonter vandstuds og bloker den med en bolt i størrelseM14x1,50

Step 2: 

- Andvend snittap XX og lav gevind XX i topstykket 


- Monter pindbolte XX 


- Monter nye pakninger på de rengjorte pakningsflader 


- Monter adapter og sørg for at olierøret sidder korrekt 


- Monter vakuum studser i adapter


- Monter termostat med pakning på begge sider 


*Husk at rengør pakningsfalder!

Step 3: 

- Monter TPS sensor inden spjældhuse monteres. Denne skal drejes mod uret ved montering. Sikre dig at gasspjældet kan åbne og lukke fundt inden tps fastspændes


- Monter spjældhuse, husk o-ringe. Giv gerne disse noget silikonefedt inden montering 


- Monter dyser, inden med lidt silikonefedt 


- Monter ledningsnet til dyser og føler  


- Monter speeder linkage på det bageste sæt 


- Monter vakuumslager til vakuum station 


* Tjek at alt sidder korrekt 

Step 4: 


- Monter brændstofstryksregulator  


- Tilslut vakuum slanger til adapter, regulator MAP sensor i ECU 


- Monter tragte 


- Monter ECU og følg instruktioner til opsætning af dette 


- Indstil spjældhuse 


https://store.jenvey.co.uk/pub/media/documents/instructions/TB_I_v2.pdf


* Tjek at alt sidder korrekt og er tæt

Step 5: 


- Test alt virker som det skal 


- Få indkørt bilen 


- Nyd dit nye motorrum :)